PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul ROMEXPO SA cu privire la protectia datelor cu caracter personal

Increderea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. In acest, pentru a va furniza cea mai buna experienta posibila, ne concentram pe continua imbunatatire in intreaga noastra activitate.

ROMEXPO SA cunoaște importanța datelor dumneavoastra personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Conditii.

ROMEXPO SA este o persoana juridica romana, care are ca obiect principal de activitate organizarea expozitiilor, targurilor si congreselor.

ROMEXPO SA are sediul social  in Bucuresti, Bd. Mărăsti nr. 65-67, Sect. 1, cod postal 011465, CP 32-3, telefon 2.07.70.00, fax 2.07.70.70, este inregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14818/1991, avand cod fiscal RO 1555425 si cont IBAN: RO83RNCB0067004778810001 deschis la BCR Dr. Felix. si este reprezentată legal de dl. Mihai Costris – Director General.

ROMEXPO SA respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

ROMEXPO SA prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale si/sau participarii la targurile/evenimentele organizate in cadrul Centrului Expozitional Romexpo.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea ROMEXPO SA., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda servicii online, etc., prin abonarea la newslettere (bineinteles, doar dupa ce ati optat sa primiti aceste newslettere), participarea la tombole si concursuri, prin completarea datelor in formularul de inregistrare cont pe un website ROMEXPO SA, etc.

Utilizarea acestui website dar si  a altor website-uri ROMPEXPO SA de catre dumneavoastra se supune prezentelor prevederi si Conditiilor generale, tehnice si de participare ale ROMEXPO SA.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si conditii  nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

ROMEXPO SA nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

 

Ce date cu caracter personal prelucreaza ROMEXPO SA?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile ROMEXPO SA, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfasurarii activitatii curente a ROMEXPO SA, inclusiv derularii activitatii comerciale/contractuale, participarii la targurile, expozitiile si/sau alte evenimente specializate organizate in incinta Complexului Expozitional ROMEXPO SA, implicand achizitionarea de servicii ROMEXPO SA oferite pe website, achizitionarea biletelor on-line sau abonarea la newsletter-ele ROMEXPO SA, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, va putem solicita  anumite date cu caracter personal.

In acest sens, Romexpo SA va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal :  numele și prenumele, telefon sau fax, adresa de domiciliu sau reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP, nr. Card bancar, data expirării cardului, codul CVV2 sau CVC2, etc.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre Romexpo S.A, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

 • Clientii persoane fizice ai ROMEXPO SA (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali;
 • Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanti, co-expozanti, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, locatari, etc.- actuali, fosti sau potentiali) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte.

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activitatii Romexpo SA (de ex., dar fara a se limita la, inscriere Targ X si inchiriere spatiu), Romexpo SA va solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor Romexpo.

Atunci cand achizitionati un serviciu furnizat de Romexpo SA, precum si atunci cand participati la targurile/evenimentele/manifestarile expozitionale organizate de Romexpo, vom colecta date personale in legatura cu prestarea respectivelor servicii. Totodata, in calitate de vizitator al Centrului Expozitional Romexpo, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) in vederea indeplinirii obligatiilor legale si desfasurarii activitatii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor ROMEXPO SA sau achizitionarii de bilete la evenimentele organizate in incinta Centrului Expozitional ROMEXPO SA, dumneavoastra sunteti informat/a si/sau va exprimati in mod expres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).  

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al ROMEXPO SA, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti  retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate isi pot retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oferte personalizate, oricand si fara sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la evenimentele/targurile/serviciile oferite de Romexpo S.A.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

 • Organizarea de targuri, expozitii, saloane si alte manifestari/evenimente specializate;
 • Derularea activitatii comerciale/contractuale a ROMEXPO SA;
 • Facturarea si incasarea valorii serviciilor ROMEXPO SA;
 • Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor
 • Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;
 • Indeplinirea obligatiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
 • Activitati de audit si control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti , etc.

 

Romexpo SA va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de/in cadrul Centrului Expozitional Romexpo, si/sau partenerilor de afaceri, asa cum este aceasta situatie descrisa mai jos) fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

 
Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, dupa cum urmeaza:

 • Clienti persoane fizice ai ROMEXPO SA (actuali, fosti sau potentiali),vizitatori, public larg, reprezentanti/imputerniciti acestora, legali sau conventionali; (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale);
 • Expozanti,co-expozanti, organizatori, co-organizatori,  locatari, furnizori, prestatori si alte entitati juridice-parteneri de afaceri sau contractuali ai ROMEXPO SA, autoritati sau institutii publice;

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

 • autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti,  societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre ROMEXPO SA si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate  de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de ROMEXPO SA cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile ROMEXPO SA, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener ROMEXPO SA, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai ROMEXPO SA, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.

In cazul in care ROMEXPO SA intentioneaza sa utilizeze datele dumneavoastra in scopuri de marketing direct, (daca persoanele vizate au optat in acest sens) dvs. veti fi informati in prealabil. Dumneavoastra va puteti exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate de Romexpo, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea Romexpo, va puteti dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

In relatia cu Romexpo SA, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

 

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, ROMEXPO SA va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor ROMEXPO, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opoziţie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care ROMEXPO SA prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către ROMEXPO SA pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ROMEXPO SA si/sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce ROMEXPO SA depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-urile ROMEXPO SA. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Securitatea datelor bancare.

In cazul platilor efectuate cu cardul (exemplu: achizitionare bilete online), comercializarea se efectueaza prin intermediul solutiilor de plata online oferite de terti autorizati in relatia cu ROMEXPO SA. In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, tertii autorizati in relatia cu ROMEXPO SA garanteaza legalitatea si securitatea datelor personale (numar de card, data expirarii, etc) si a sistemelor informatice utilizate.

Conditiile transferurilor de date personale in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia specifica nationala si UE privind protectia persoanelor vizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

 

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.  Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata ROMEXPO SA., in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre ROMEXPO SA sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care ROMEXPO SA demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, ROMEXPO SA este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat  la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre ROMEXPO SA constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de ROMEXPO SA si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, ROMEXPO SA poate:

 • fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, in cazul in care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, isi exercita dreptul de opozitie in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului lor repetitiv, ROMEXPO SA este indreptatita sa considere Contractul incheiat cu Clientul ROMEXPO SA de drept reziliat, fara nicio alta formalitate sau interventie a instantelor judecatoresti, cu exceptia unei notificari prealabile.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul ROMEXPO SA cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: data.protection@romexpo.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: ROMEXPO SA, Bucuresti, Bd. Mărăsti nr. 65-67, Sect. 1, cod postal 011465, CP 32-3. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

 

Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-urilor ROMEXPO SA prezentele prevederi,  pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-urilor ROMEXPO SA sau utilizarea serviciilor ROMEXPO SA prin intermediul website-urilor mentionate, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi. 

Prezentul set de Termeni si Conditii a fost actualizat la data de 08.01.2018

ro_RORO